slogan

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)
namen, logo's, zijn eigendom van of in licentie bij Linda Hasselaar en worden beschermd door modellen- en merkenrecht, en staat geregistreerd. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegangkrijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, op foto of film te zetten, door te sturen, distribueren, verspreiden, na te maken of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Linda Hasselaar.

  • Troost bieden verzacht het verdriet
  • Troost geef je jezelf om het afscheid een eigen karakter te geven.
  • Er is troost te vinden in de aandacht schenken aan het verlies.
  • Er komt een tijd om verdriet los te laten, geef het de tijd.
  • Verwerk de liefde voor je kindje in jou persoonlijk afscheid.
  • Samen delen in het verdriet geeft je troost.